Հաճախ տրվող հարցեր

 • Ինչպես մուտքագրել պացիենտին առանց իմանալու նրա ՀԾՀ-ի համարը:

  Այց գրանցելիս կարելի է պացիենտի անունը, ազգանունը լրացնելով՝ Բնակչության պետական ռեգիստրի (ԲՊՌ) ցուցակից ընտրել համապատասխան անձին, առանց ՀԾՀ-ի տվյալներն իմանալու: Ուսուցողական հոլովակը դիտեք հետևյալ հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=lsIpCGok_OI :

 • Ինչպես մուտքագրել պացիենտին եթե նա չունի ՀԾՀ-ի համար, կամ ինչ-որ պատճառով ԲՊՌ ցուցակում առկա չէ, կամ անձի տվյալները գաղտնի են և ենթակա չեն հրապարակման:
  Տվյալ դեպքերում հարկավոր է ավելացնել պացիենտին՝ լրացնելով անձնական տվյալները, իսկ սոց քարտի դաշտում գրել ներքոնշյալ հապավումներից որևէ մեկը և որևէ անձ հաստատող փաստաթղթի համար:
  Ներկայացնում ենք հապավումների ցանկը
  • Այլ երկրի քաղաքացիների համար` իրենց երկրի կոդը (օր.՝ Ռուսսաստան` ru, Սիրիա` sy: Ամբողջական ցուցակը դիտեք այստեղ՝ http://www.webopedia.com/quick_ref/topleveldomains/countrycodeS-Z.asp):
  • Ռուսաստանի զինծառայողների համար՝ RUM
  • Անձը չունի ՀԾՀ` NC
  • Մահացածների համար` M
  • Նորածինների համար` NB
  • Զինակոչիկների համար` NKR
  • ՁԻԱՀ-ով հիվանդների համար` HIV
  • Հոգեկան խանգարումներով անձանց համար` PSY
 • Ինչպես մուտքագրել ծառայությունները, որոնք հաշվարկվում են մահճակալ/օր սկզբունքով:

  Օրահաշվով հաշվարկվող ծառայությունները մուտքագրելիս հարկավոր է ուղղակի ճշգրիտ նշել ծառայության սկիզբն ու ավարտը (ուշադրություն դարձրեք նաև ժամերին): Այդ ամսաթվերի հիման վրա համակարգը կհաշվարկի օրերի քանակը և այդ քանակին համապատասխան՝ մատուցված ծառայության արժեքը, հաշվի առնելով պետպատվերի շրջանակներում թուլատրված առավելագույն գումարի սահմանաչափը:

 • Ինչպես մուտքագրել ստացիոնար այցերը, որպեսզի որևէ բժշկի մոտ «Ժամային կոնֆլիկտ» հաղորդագրությունը չհայտնվի:

  Ստացիոնար այցերը գրանցելիս հարկավոր է այցի տևողության համար ընտրել կարճ ժամանակահատված (5-20 րոպե), իսկ պացիենտի բուժման իրական ավարտը նշել դեպքի ավարտի ամսաթվով:

 • Որ դեպքում է համակարգը տալիս «Ժամային կոնֆլիկտ» հաղորդագրությունը։
  Երբ օգտագործողը փորձում է որևէ բժիշկի մոտ նույն ժամանակահատվածում մեկից ավել պացիենտի համար այց գրանցել, համակարգը տեղեկացնում է դրա մասին «Ժամային կոնֆլիկտ» հաղորդագրության միջոցով։ Նման կերպ այց գրանցել հնարավոր է միայն համապատասխան պատուհանում բացատրություն մուտքագրելուց հետո։ Բացատրությունը մուտքագրելուց հետո հարկավոր է սեղմել «OK» կոճակը։
 • Ինչով են միմյանցից տարբերվում ծառայությունը, չափումն ու գործողությունը, և ինչ սկզբունքով դրանք տարանջատել:
  • Ծառայություն՝ պացիենտին մատուցված ծառայություն, որը ֆինանասվորվում է պետպատվերի շրջանակներում յուրաքանչյուր մատուցված ծառայության դիմաց և ունի ՊԱԳ-ի կողմից հաստատված յոթանիշ կոդ:
  • Չափում՝ գործողություն, որի արդյունքում տեղի է ունենում պացիենտի առողջության մասին օբյեկտիվ տեղեկատվության ճշտում (Ռենտգեն, Զարկերակային ճնշում): Այն ունի հինգանիշ կոդ:
  • Գործողություն՝ գործողություն, որն ունի հնգանիշ կոդ, և որի արդյունքում չի ստացվում պացիենտի առողջության մասին օբյեկտիվ տեղեկատվություն, սակայն այն նպաստում է պացիենտի առողջական վիճակը բարելավմանը (Ֆիզիոթերապիա, Մերսում):
 • Ինչպես մուտքագրել պացիենտի ընդունած դեղամիջոցները առանց գործող դեղանյութն իմանալու:
  Պացիենտի ընդունած դեղամիջոցները մուտքագրելիս հնարավոր է ընտրել “Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն” ՓԲԸ-ի կողմից հաստատված “Բրենդային անվանումը” և “Դեղանյութ” դաշտն ինքնաբերաբար կընտրվի: Նաև կարելի է “Դեղանյութ” դաշտում մուտքագրել դեղամիջոցի ազդող նյութը՝ այս դեպքում “Բրենդային անվանումը” դաշտում կառաջարկվեն այն պարունակող դեղամիջոցների բրենդային անվանումները։ Ուսուցողական հոլովակը դիտեք հետևյալ հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=vq7eEBWEvjM:
 • Շտապ բուժ. օգնության դեպքերի մուտքագրում:
  Շտապ բուժ. օգնության դեպքերի մուտքագրման համար օգտվեք https://www.youtube.com/watch?v=_KKTa2Pc1Xk և https://www.youtube.com/watch?v=Oq0-RudeOBc ուսուցողական հոլովակներից՝ մուտքագրելով միայն ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ տեղեկաություններ:
 • Ինչու է այց գրանցելուց հետո այն այցերի գրաֆիկում երևում մի քանի տողով:
  Եթե դուք այց գրանցեք՝ ընտրելով մի քանի բուժաշխատող, այցերի գրաֆիկի ձախ մասում այդ այցը կերևա մեկից ավելի տողով. տողերի քանակը կհամապատասխանի այցում ընտրված բուժաշխատողների քանակին:
 • Ինչպես գտնել ծառայության հնգանիշ կոդին համապատասխան յոթանիշ կոդը:
  Ծառայության հնգանիշ կոդին համապատասխան յոթանիշ կոդը պարզելու համար ներբեռնեք այս ֆայլը:
 • Ինչպես հեշտացնել այցերի գրանցման գործընթացը:
  eHealth միասնական առողջապահական համակարգում ավելացել է այցերի պատճենման հնարավորություն: Այն կարող է օգնել նույնատիպ այցեր գրանցելիս: Ֆունկցիոնալության մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=s4TtULw38KY:
 • Ինչպես գտնել որևէ անձի ԲՊՌ-ից, եթե անձնագրային տվյալներում ծննդյան ամիս-ամսաթիվը լրացված է 00/00:
  Եթե անձի անձնագրային տվյալներում ծննդյան ամիս-ամսաթիվը գրված է 00/00, ապա անձին ԲՊՌ-ից գտնելու համար պետք է 00/00-ի փոխարեն փնտրել 01/07, օր.՝ 00/00/1935-ի փոխարեն գրել՝ 01/07/1935:
 • Ինչպես այց մուտքագրելիս համավճարով ծառայություններ գրանցել:
  Համավճարով ծառայություն գրանցելու համար պետք է գրանցել մեկ ծառայություն և այդ ծառայության համար՝ երկու ծածկույթ: Այդ դեպքում առաջին ծածկույթում «Տեսակը» պետք է ընտրվի «Պետպատվեր», իսկ երկրորդ ծածկույթում՝ «Պացիենտի միջոցներով»:
 • Երբ է հարկավոր կիրառել դեպքեր ավելացնելու հատվածի «Առկա» կոճակը:
  Եթե պացիենտը նույն դեպքի շրջանակներում առաջին անգամ չէ, որ «բուժհաստատություն» է այցելում, ապա պետք է գրանցել նոր այց և «առկա» կոճակի օգնությամբ ընտրել նախորդ այցում գրանցված դեպքը:
 • Ինչպես գրանցել պատվաստումները, եթե կոդը նշված է Z23-Z27:
  Z23-Z27 միջակայքում ընկած կոդ ունեցող մի քանի պատվաստում մուտքագրելիս անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր պատվաստման համար գրանցել նոր դեպք:
 • Ինչպես գրանցել այց, եթե ձևաթղթում երկու տիպի այց կա:
  Եթե ձևաթղթում առկա է երկու տիպի այց, ապա պետք է գրանցել երկու այց, յուրաքանչյուր այցի համար համապատասխանաբար ընտրելով իր տիպը: Օր.՝ մի դեպքում ընտրել «տնային», մյուս դեպքում՝ «ամբուլատոր»:
 • Որ դեպքում «Կցագրում» փաստաթղթում որևէ կցագրման տեսակ կարող է բացակայել:
  Կցագրման տեսակը ցուցակում կարող է բացակայել, եթե անձը այդ տեսակով արդեն կցագրված է: Այդ դեպքում կարելի է բացել «Անձնական տվյալներ» բաժինը և պարզել, թե տվյալ անձը, որ բուժհաստատությունում ինչ տեսակներով է կցագրված:
 • Ինչպես լրացնել «Ուղեգրում» փաստաթուղթը «Պատմություն» բաժնում, եթե անձը ուղեգրվել է Ձեր բուժհաստատություն, բայց իր համար ուղեգրման փաստաթուղթ չի լրացվել համակարգում:
  Ուղեգրումը գրանցելու համար անհրաժեշտ է մտնել «Պատմության» «Օրագիր» բաժինը, սեղմել արտաքին ուղեգրում, այնուհետև դնել «արտաքին ուղեգրման» նշումը, որից հետո «Դեպի» դաշտում ինքնաբերաբար կլրացվի ձեր բուժհաստատության անվանումը, իսկ նկարագրության դաշտում պետք է լրացվի այն բուժհաստատության անվանումը, որտեղից կատարվել է ուղեգրումը:
 • Ինչպես պատճենել ծառայությունը:
  Ծառայությունը պատճենելու համար «Ծառայություն» բաժնում հարկավոր է սեղմել պատճենահանման կոճակը, բացված պատուհանում գրել քանակը և սեղմել «ok»: Եթե ցանկանում եք, որպեսզի ծածկույթն էլ պատճենվի ծառայության հետ միասին, պատճենելուց առաջ ավելացրեք այն:

 • Ինչպես մուտքագրել դեղորայքի գնացուցակը, որպեսզի այցի մուտքագրման ժամանակ դեղորայք նշելիս գինը ինքնաբերաբար լրացվի:
  Դեղորայքի գնացուցակը մուտքագրելու համար անհրաժեշտ է բուժհաստատության ադմինիստրատորի էջով մուտք գործել «Դեղորայքի ցուցակ» ֆորման, սեղմել բուժհաստատության անվանման վրա և «դեղորայքի ներմուծում» կոճակի օգնությամբ ներբեռնել լրացրած դեղորայքի գնացուցակով համապատասխան excel ֆայլը: Excel ֆայլի ձևանմուշը և դեղերի անվանումների ցուցակը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումներով՝ ներբեռնել դեղորայքի գնացուցակի ձևանմուշը, ներբեռնել դեղերի անվանումների ցուցակը:

 • Ինչպես մուտքագրել շտապօգնության այցերը կանչի թերթիկից:
  Կանչի թերթիկից այց մուտքագրելու գործընթացը ներկայացված է հետևյալ տեսահոլովակում`

 • Պետպատվերի ուղեգրման լրացման կարգը:
  Պետպատվերի ուղեգրման լրացման կարգին ծանոթանալու համար սեղմեք այստեղ`

Հարցերի և խնդիրների դեպքում զանգել 011-20-20-33 հեռախոսահամարով կամ գրել support@armed.am էլ. փոստին: